Servis

Výběr uchazečů pro práci v naší agentuře je pro nás důležitý, proto probíhá takto:

- uchazeči prokazují svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů

- dokládají potvrzení lékaře zda jejich zdravotní a psychycký stav dovoluje vykonávat práci v naší agentuře

- jsou s uchazeči vedené přijímací pohovory