Ceník služeb

Ceny námi poskytovaných služeb se pohybují dle nároku zadavatelů a náročnosti na ostrahu v rozmezí 90,- až 150,- bez DPH/hod.

Přesná částka se stanový vždy po dohodě se zákazníkem.